Gzin


Malowniczo położona wieś na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, w pradolinie Wisły, w otoczeniu pięknych lasów pełnych licznie występujących bażantów, żurawi i czapli.
W pobliżu przebiega linia kolejowa Bydgoszcz Główna - Unisław - Chełmża. Do głównej szosy i przystanku PKS ok. 1,5km. Najbliższe miasta: Dąbrowa Chełmińska, Unisław (około 4km).
Współrzędne GPS: 18°19'53"E    53°12'3"N.

Wszystkim osobom, które szukają miejsca noclegowego w okolicach Bydgoszczy, polecamy Gziniankę aby poznać zupełnie inny standard wypoczynku.

Gzin zbadany przez archeologów objawił niezwykle ciekawą i bogatą historię miejscowości.
Gzin - wykopalisko Grodzisko w Gzinie łączone jest z kulturą łużycką. Jak wykazały badania, gród funkcjonował w schyłkowym okresie halsztackim i wczesnym okresie lateńskim ( ok. 500-300 lat p.n.e). W obrębie majdanu (wnętrza grodziska) odkryto 61 jam, niektóre z nich sięgają 3-5 m głębokości i zawierają szczątki ludzkie świadczące jednoznacznie, że w grodzie uprawiano kanibalizm kultowy. Wokół grodu w Gzinie (w jego najbliższym sąsiedztwie i dalszej okolicy) gromadziło się intensywne osadnictwo łużycko-pomorskie. Gród był centrum kultowym, w którym mieszkańcy okolicznych osad (razem z mieszkańcami grodu) zbierali się na rytualne obrzędy. Zabudowa majdanu z drewnianymi domami ulokowana była pod wałem, środek grodu pozostawał pusty. Dawało to doskonałą możliwość obrony na wypadek ataku, a ogromny prostokątny plac (180 m długości) był idealnym miejscem, gdzie mogły odbywać się zgromadzenia i obrzędy. Fakt, że Gzin był grodem kultowym obecnie potwierdzili badacze zajmujący się kulturą łużycką.